Tâm lư giáo dục Việt Nam

  1. bacsitamly
    bacsitamly
    Các dịch vụ tâm lư tại Việt Nam đă phát triển nhanh chóng trong 10 năm qua, đa dạng hóa từ h́nh thức nhà cung cấp, chuyên gia tâm lư, mức phí và địa điểm hành nghề. Cung cấp dưới h́nh thức dạy trẻ làm việc tại nhà, thường là trẻ có vấn đề về hành vi, chậm phát triển, tự kỷ như một số sinh viên tâm lư đă và đang thực hiện. Tuy nhiên, h́nh thức phổ biến nhất vẫn là tư vấn qua tổng đài điện thoại.

    Tư vấn hay điều trị trực tiếp ít phổ biến hơn, chủ yếu ở các chuyên khoa bệnh viện, phần v́ ít có nhu cầu, nhưng phần lớn là ít người tự tin vào tŕnh độ đào tạo, bằng cấp hay kinh nghiệm của ḿnh để “trực diện” với khách hàng.


    Xem thêm bài viết: https://topchuyengia.vn/top-chuyen-gia/bac-si-tam-ly
Results 1 to 1 of 1

  Find Web Hosting      
  Shared Web Hosting UNIX & Linux Web Hosting Windows Web Hosting Adult Web Hosting
  ASP ASP.NET Web Hosting Reseller Web Hosting VPS Web Hosting Managed Web Hosting
  Cloud Web Hosting Dedicated Server E-commerce Web Hosting Cheap Web Hosting


Premium Partners:


Visit forums.thewebhostbiz.com: to discuss the web hosting business, buy and sell websites and domain names, and discuss current web hosting tools and software.